ข่าวประชาสัมพันธ์

05

พ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๘ สาขาเภสัชกรรมไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุก ขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้


๑. วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๑๐๐ ท่าน


๒. วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๒๐ ท่าน