ข่าวประชาสัมพันธ์

21

ม.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และจัดกิจกรรม ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 39 ท่าน