ข่าวประชาสัมพันธ์

06

พ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์นำ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกจำนวน ๑๐๕ ท่าน เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมทักษะในด้านสมุนไพรและเพิ่มประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร ดังนี้


๑. วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐–๑๗.๐๐ น. จำนวน ๕๒ ท่าน


๒. วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐–๑๗.๐๐ น. จำนวน ๕๓ ท่าน