ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ธ.ค.'57

ข่าวกิจกรรม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล

5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เนื่องจากเป็นปีแรกที่จัดพิธีจุดเทียนชัย ณ อุทยานฯ แห่งนี้

ในการนี้ ช่วงเวลา 16.30 น. ของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานชมความงามของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรระดับนานาชาติ ในลักษณะ Medical Plant Garden บนพื้นที่ร่มรื่นกว่า 140 ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฎในตำรายาไว้มากกว่า 600 ชนิด เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อการศึกษาและวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการค้นหายาใหม่และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อคืนความหลากหลายสู่ธรรมชาติ โดยจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558