ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่ ในการถ่ายทำสื่อวิดีโอการเรียนการสอน ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 15 ท่าน