ข่าวประชาสัมพันธ์

03

พ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.