ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ก.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ผู้เกษียณอายุและคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ขอเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.30-10.15 น.