ข่าวประชาสัมพันธ์

30

มี.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

ผู้นำนิสิตนักศึกษา มูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้นำนิสิตนักศึกษา จากมูลนิธิรากแก้ว จัดสัมมนาและ เยี่ยมชมสวนสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.