ข่าวประชาสัมพันธ์

26

ก.พ.'58

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรของสาธารณรัฐประชาชนลาวและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์นำเภสัชกรผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคลากรของสาธารณรัฐประชาชนลาวและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสองประเทศ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล