ข่าวประชาสัมพันธ์

21

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” โดยทีมผู้บริหารจาก Cycling plus และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 100 ต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมทาสีเลนจักรยานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและรวมพลปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00-14.30 น.