ข่าวประชาสัมพันธ์

23

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการอบรม และเข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพร พร้อมทำกิจกรรมการทำยาสมุนไพรอัดเม็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.