ข่าวประชาสัมพันธ์

17

ม.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต ขอเข้าชมพื้นที่และจัดกิจกรรม โดยมีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติ และทำพิมเสนน้ำ ให้นักเรียนได้มีการลงมือทำด้วยตัวเองเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.00-14.00 น. จำนวน 59 ท่าน