ข่าวประชาสัมพันธ์

21

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.