ข่าวประชาสัมพันธ์

16

มี.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเข้าชมพื้นที่อุทยานฯ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ การปลูกดูแลรักษา และสรรพคุณ  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 9 ท่าน