ข่าวประชาสัมพันธ์

26

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม walk rally เกี่ยวกับชื่อของสมุนไพร สรรพคุณที่ใช้ทางยา และส่วนที่ใช้ปรุงยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.