ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560