ข่าวประชาสัมพันธ์

28

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และได้ศึกษาสมุนไพรไทยภายในอุทยานฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560