ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยขอเข้าชมสวนและศึกษาสมุนไพรต่าง ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 30 ท่าน