ข่าวประชาสัมพันธ์

15

พ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม รุ่น ๙ จำนวน ๓๐ คน

มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดให้การต้อนรับโรงเรียนภัทรเวชสยาม มีความประสงค์นำ นักศึกษาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม รุ่น ๙ จำนวน ๓๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.