ข่าวประชาสัมพันธ์

27

มิ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.