ข่าวประชาสัมพันธ์

03

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.