ข่าวประชาสัมพันธ์

20

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม “แรกพบ” ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 51 ท่าน