ข่าวประชาสัมพันธ์

04

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย จำนวน 2 คน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ม.มหิดล  เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.