ข่าวประชาสัมพันธ์

24

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  รุ่นที่ 19 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน 90 ท่าน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.