ข่าวประชาสัมพันธ์

20

มี.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ Universitas Muhamadiyah Purwokerto

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดให้การต้อนรับ คณาจารย์ Universitas Muhamadiyah Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๖ ท่าน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล