ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย Prf. Yasushi Nakamura ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง ผศ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และ ดร.ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ เข้าศึกษาดุงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  เวลา 14.00-16.00 น.