ข่าวประชาสัมพันธ์

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association(APAC) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 6 ท่าน