ข่าวประชาสัมพันธ์

11

ส.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ สรรพคุณทางยา รวมถึงการรักษาโรค แล้วยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 100 ท่าน