ข่าวประชาสัมพันธ์

03

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.45-16.30 น. จำนวน 12 ท่าน