ข่าวประชาสัมพันธ์

17

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.