ข่าวประชาสัมพันธ์

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่สวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 30 ท่าน