ข่าวประชาสัมพันธ์

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา จำนวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเตรียมงาน ที่จะพานักเรียน มาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.