ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ส.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การตอนรับ คณะอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และผู้แทนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและสวนสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น.