ข่าวประชาสัมพันธ์

09

มี.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการศึกษาและเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560