ข่าวประชาสัมพันธ์

04

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวรรมศาสตร์ ม.มหิดล พาผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้สูงอายุ จากจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.