ข่าวประชาสัมพันธ์

10

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง(สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เข้าเยี่มชมห้องนิทรรศการและพื้นที่โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.