ข่าวประชาสัมพันธ์

10

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์ จากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้สมุนไพรไทยต่างๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 120 ท่าน