ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และงานออกแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2560 เวลา 10.00-12.00 น.