ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และสาขาเกตเวย์ เอกมัย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน โดยให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม ทำวุ้น วาดภาพโดยใช้สีธรรมชาติ และปลุกต้นกล้า ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. เด็กและคุณครู จำนวน 14 ท่าน