ข่าวประชาสัมพันธ์

03

ส.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบศาลายา สวนสิรีรุกขชาติและดุริยางคศิลป์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00-18.00น.