ข่าวประชาสัมพันธ์

08

เม.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม MUPhoto Workshop

เนื่องด้วยชมรมหลังกล้อง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรม MUPhoto Workshop ในหัวข้อ Landscape ขึ้นในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวน 50 คน