ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ธ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RILCA GAMES 2015

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในงาน RILCA GAMES 2015 ณ สวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00-10.00 น.