ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ม.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขัน “EMS Rally 2016”

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน “EMS Rally 2016” เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือกผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดถัย  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น.