ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพร ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 31 ท่าน