ข่าวประชาสัมพันธ์

03

ก.พ.'59

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-15.00 น.