News

26

Apr'18

Information

ประกาศ…!

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิด จะทำการดับไฟ เพื่่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เวลา 13.00-16.00 น. อาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าชมในบางส่วน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้