News

01

Apr'21

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 เมษายน 2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 (ไปด้วยกันนะ)

งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม คาเฟ่และร้านอาหาร ได้ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

งาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 นี้มีกำหนดจัดงานทั้งหมด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครีปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธในงานครั้งนี้

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark