News

22

Mar'19

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2562