News

20

Mar'19

Information

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 28 ท่าน ได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วาทวิทยา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ด้านสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark