News

05

Nov'15

Information, Knowledge

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.